Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Paralelní svět pod povrchem Země

Jak jde čas, vědci neustále nacházejí nové důkazy prokazující existenci paralelních světů. Výzkumníkům ze Stanfordovy univerzity v Kalifornii se nyní podařilo vypočítat hypotetický počet vesmírů, které vznikly v důsledku Velkého třesku. Podle jejich výpočtů se v době vzniku naší reality  narodilo 101026 vesmírných bratříčků. Podle jedné teorie nyní tyto vesmíry existují vedle sebe a takovýto model by se nejlépe dal přirovnat k pěně ve vaně, kde jednotlivé bublinky reprezentují samostatné vesmíry. Další vědecký proud prosazuje model vesmírů porůznu „zabalených“ do sebe a pomocí vhodných bran (červích děr) se mezi nimi dá cestovat. Jiná skupina vědců tvrdí, že většina ostatních vesmírů prakticky ihned zanikla a existují nyní jen ve formě mnoha zavinutých, ke svému okolí inertních entit a tvoří jakýsi přídavek ke „standartním“ čtyřem prostorům, neboli třem rozměrům a času. Tyto zavinuté vesmíry mohou být dle předpokladů těchto vědců oním hledaným základním stavebním kamenem hmoty. Nicméně myšlenka paralelních světů ukrytých pod povrchem toho našeho není nikterak nová.

Myšlenku duté Země je možno vysledovat již v antickém období lidské civilizace. Starověcí myslitelé se domnívali, že uvnitř naší planety se nachází celý podzemní svět, se svou vlastní faunou, florou a rozumnými obyvateli. Jednalo se vlastně o jakousi prvotní představu o uspořádání našeho světa.

Ve starověkém Řecku existoval mýtus o Tartaru – zlověstném podzemním světě určeném pro duše zemřelých hříšníků. Předsokratovský filosof Anaxagoras (5. století př.n.l.) sestrojil model ploché Země ve středu vesmíru, obklopené sférou vzduchu a sférou mračen. Za těmito sférami se měly vyskytovat další paralelní vesmíry s planetami posetými velkými lidskými městy. Vyskytla se však otázka, proč tyto další paralelní světy tedy z centra vesmíru nevidíme? Možná proto, protože se nalézají na opačné straně zemské desky.

Hypotézy o existenci dutého prostoru uvnitř naší planety se objevily i v pozdějších stoletích. Mezi ostatními podobné teorie předkládali také tak významní vědci jako Franklin, Lichtenberg a Galileo.

V roce 1818 John Cleves Symmes doslova zasypal americký Kongres, univerzity a přední vědce svými dopisy, ve kterých se snažil dokázat, že Země byla stvořena z několika soustředných koulí s otvory v blízkosti pólů.

Sovětský akademik Vladimir Obruchev předložil hypotézu o obřím meteoritu, který do Země narazil v pravěku. Podle něj meteorit při svém dopadu doslova vyrazil část zemské hmoty ven do prostoru a vytvořil tak uprostřed planety rozsáhlý volný prostor.

Americký výzkumník Cyrus Teed tvrdil, že povrch Země by mohl být jen vnějším pláštěm koule.  Podle něj žijeme na tomto vnějším plášti a pod ním se nachází obrovský další prostor. Tato myšlenka vešla světově ve známost jako teorie duté Země.

Za předpokladu, že tento svět opravdu existuje, jak by asi vypadali obyvatelé takovýchto podzemních sfér? Jak se jim podařilo po celou historii utajit před námi svoji existenci? Je to tak, že se nám ukázat nechtějí, protože se jedná o vyspělejší civilizaci a nechtějí tedy zasahovat do našeho vývoje? Nebo naopak do našeho vývoje zasahují a mnoho historických událostí bylo ve skutečnosti projevem jejich aktivity?

Zdroj: pravda.ru

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.