Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Sprintující dinosauři

Dinosauři, dlouho považovaní za sice trochu větší, ale co se týče pohybu, spíše pohodářské ještěrky, byli ve skutečnosti schopní docela velkých fyzických výkonů. Nové důkazy pro tento pohled přinesli z vykopávek v Austrálii a Kanadě němečtí paleontologové.

Měřením velikosti vstupů, kterými se dinosauří kosti prokrvovaly, došli výzkumníci k závěru, že prvotní plazi mohli v případě potřeby zrychlit svůj metabolismus do takových obrátek, jakými disponují dnešní savci. „Tyto údaje přispívají k rostoucímu počtu indicií, že někteří dinosauři byli velmi aktivní zvířata s vysokou aerobní rychlostí metabolismu.“, předkládají své závěry profesor Roger Seymour z univerzity Adelaide a Daniela Schwarz-Wings z berlínského Muzea přírodní historie. Některé aspekty života těchto pravěkých obyvatel Země tak zůstávají stále otevřeny, konstatuje vědecká skupina ve svém článku publikovaném vědeckým magazínem Proceedings of the Royal Society.

Seymour, Schwarz-Wings a jejich kolegové měřili stehenní kosti celkem 59 savců a 40 plazů žijících dnes a deseti dinosaurů, žijících před miliony let, včetně několikatunových brachiosaurů. Jejich zájem se soustřeďoval na tu část kostí, otvor zvaný „foramen nutricium„. Právě v tomto místě dlouhých kostí tepny zajišťují kostním tkáním přísun živin a kyslíku.

hlava tyrannosaura

I Tyrannosaurus se nyní možná zbaví nálepky lenocha. Foto: morgueFile

Z rozměru tohoto místa a délky kosti pak mohli vědci vypočítat velikost průtoku krve tepnou zajišťující výživu kostních buněk, což mimo jiné souvisí také s maximální možnou rychlostí metabolismu živočicha. Hodnoty savců byly spolehlivě několikanásobně vyšší než u moderních plazů podobné velikosti. Hodnoty naměřené u dinosaurů byly ovšem vyšší než u savců.

Kosti použité pro tuto studii pocházely výhradně od dospělých zvířat. Velikost otvoru tedy nebyla dočasně způsobena dospíváním dinosaurů, ale pravděpodobně vysokým mechanickým zatížením, z kterého plynula vysoká nutriční potřeba kostních buněk. Pokud další studie potvrdí tento závěr, nenápadné otvory v kostech by mohly přinést nové významné pohledy do života na pravěké Zemi.

Research: Roger S. Seymour and Sarah L. Smith, Ecology and Evolutionary Biology,UniversityofAdelaide,Adelaide, Daniela Schwarz-Wings,MuseumofNatural History, Leibniz Institute for Evolution and Biodiversity Research at theHumboldtUniversityinBerlinand other

Publication: Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, DOI 10.1098/rspb.2011.0968

Zdroj: Everyday science

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.