Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Zombie útočí! Anglické město Bristol má plány pro útok nemrtvých

Místní samosprávy mívají běžně vypracovány záchranné plány pro případ různých pohrom, jak přírodních (povodně), tak zaviněných člověkem (teroristický útok). Zhruba půlmilionové město Bristol na jihozápadě Anglie se však rozhodlo jít ještě dále. Může nyní s jistotou v hlase prohlásit, že je dostatečně připraveno pro případ útoku nemrtvých.

Vše začalo, když se místní občan P. Store obrátil na představitele místní samosprávy s dotazem, jaké nouzové postupy má město vypracováno pro případ invaze zombie. Zde v České republice si můžeme jen závistivě povzdechnout nad zodpovědným přístupem tamních úřadů, protože ty než by dotaz zametly pod koberec, rozhodly se nejen odpovědět, ale dokonce i jednat. Sestavily výčet nejlepších způsobů, jak se vypořádat s útokem nemrtvých a identifikovaly také městské oblasti s vysokou hrozbou výskytu útočníků povstalých z hrobů (high risk areas).

Nouzový plán pro případ útoku zombies
Podobný plán pro případ útoku zombies má nyní město Bristol oficiálně

Peter Holt, vedoucí oddělení komunikace a marketingu následně odepsal Storovi: „V reakci na Váš dotaz ohledně plánů města Bristol pro útok nemrtvých Vám nyní mohu poskytnout následující strategický plán.“ Ještě s označením „top secret“ byl dokument publikován na stránkách whatdotheyknow.com (portál pro komunikaci veřejností s úřady) a obsahuje čtyři různé stupně nouze:

  • stupeň skryté aktivity – situace zdánlivě v normálu, avšak je nutno věnovat zvýšenou pozornost varovným příznakům
  • stupeň výrazné aktivity – potvrzené útoky zombies na populaci
  • masový průlom – úroveň infekce nemrtvými více než 1 %, množství pozorování ve městě
  • pandemický stupeň – koncentrovaný nárůst, úroveň infekce vyšší než 30 %

Zpráva označuje některé části města – Whitchurch Park, Shirehampton a Totterdown jako potenciálně nebezpečné. Dodává k tomu, že byly zaznamenány plané poplachy v oblasti Stokes Croft, místní přistěhovalecké čtvrti, která se tento rok stala dějištěm nepokojů po otevření nové pobočky obchodní sítě Tesco.

V zájmu předejití vzniku všeobecné paniky předaly úřady příslušným odpovědným osobám kódová slova, která budou vysílána v televizi a rozhlasu v případě počínajícího útoku nemrtvých. Dokument v oddílu věnovanému ochraně zdraví a bezpečnosti upozorňuje na nutnost dodržování příslušné procedury potřebné k účinnému zneškodnění zombie: „Zcela přerušte prodlouženou míchu prostřednictví velmi silného úderu, nebo kompletním oddělením hlavy od těla.“ V sekci týkající se materiálního zajištění dokument ujišťuje, že „manžety, paralyzéry, ochranné obleky apod.“ lze zamluvit na intranetu městské správy.

Uveřejněné pokyny myslí i na výcvikový plán pro určené osoby. „V zájmu zabránění veřejné paniky jsou akce související s tréninkem na útok nemrtvých ohlašovány jako hráčský festival.“ vysvětlují autoři. Dále dodávají, že personál plně vyškolený pro útok zombie může být brán za částečně kvalifikovaný i pro případ vylodění pirátů nebo problematiku rozpoznávání invazních mimozemských lodí od reklamních vzducholodí.

Zdroj: guardian.co.uk

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.