Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Byla Atlantida nalezena ve Španělsku?

Američany vedený vědecký tým by konečně mohl rozlousknout záhadu polohy bájné Atlantidy. Horký kandidát na místo posledního odpočinku města smeteného ze zemského povrchu obří vlnou tsunami před tisícovkami let by se mohl nacházet v blátě bažin na jihu Španělska.

„Zde vidíme sílu vln tsunami“, řekl vedoucí týmu Richard Freund agentuře Reuters. „Je těžké uvěřit, že by tsunami dokázala smazat ze zemského povrchu 97 km vnitrozemí, přesto přesně o něčem takovém nyní mluvíme.“, dodává Freund, profesor na univerzitě v Hartfordu, který vede mezinárodní vědecký tým sestavený za účelem lokalizace polohy dávné Atlantidy.

Athanasiova mapa Atlantidy

K lokalitám, kam vědci umisťují možnou polohu Atlantidy, přibyly bažiny jižního Španělska. zdroj: Wikipedia.org

K vyřešení starodávné záhady si tým vzal na pomoc satelitní snímky oblasti severně od španělského Cádizu, kde by se mělo nacházet dávno zaniklé město. Právě tam, pod rozsáhlými bažinami parku Coto de Dona Ana by podle výzkumníků mohla odpočívat dávno ztracená Atlantida.

Existence nějakého dávného lidského osídlení v této oblasti přitom není jen jakousi nepodloženou domněnkou. Tento názor pochází od skupiny archeologů a geologů, kteří zde prováděli v letech 2009 až 2010 průzkumy za použití hlubinného radaru, digitálního mapovaní a podmořské techniky.

Freund objevil ve středním Španělsku zvláštní sérii „pamětních měst“, postavených v době zániku Atlantidy, což podle něj dodává jeho teorii důvěryhodnost. Atlantští obyvatelé, kteří přežili sérii vln tsunami následně uprchli do vnitrozemí, kde si postavili nová města. Závěry týmu podrobně popisuje dokument National Geographic „Finding Atlantis“ (Hledání Atlantidy).

Nelze sice s jistotou tvrdit, že lidské osídlení ztracené v této oblasti představuje dávnou Atlantidu, avšak Freund spoléhá právě na svůj objev „pamětních měst“. „Zjistili jsme něco, co nikdo před námi nevěděl, což dává našemu tvrzení zejména z archeologického hlediska smysl.“, uvedl Freund.

Řecký filosof Platón napsal o Atlantidě před 2300 lety a popisoval ji jako „ostrov nacházející se za přední částí úžiny ohraničené Herkulovými sloupy“. Herkulovými sloupy nazývali starověcí lidé dnešní Gibraltarský průliv. Díky Platónově detailnímu popisu Atlantidy se výzkumníci zaměřili na oblast mezi Středozemním mořem a Atlantským oceánem. Dříve se možná poloha ztraceného ostrova umisťovala mimojiné na řecké Santorini, italskou Sardinii nebo Kypr.

O výskytu tsunami v regionu existují záznamy po celá staletí, tvrdí Freund. Jedním z největších známých případů byla desetipatrová vlna, která v listopadu roku 1755 smetla Lisabon.

Debata o tom, zda Atlantida opravdu existovala, trvá vlastně již tisíce let. Platónovy „dialogy“ napsané asi 360 let př.n.l. představují jediný zdroj informací o legendárním kontinentu. Podle Platóna ostrov nazývaný Atlantida „v jediném dni a noci zmizel v hlubinách moře“. Tým profesora Freunda nyní plánuje začít s vykopávkami a podrobnějším zkoumáním jak geologických útvarů a artefaktů v okolí „pamětních měst“ 240 km od moře ve středu Španělska, tak v místě, kde tým věří, že se kdysi nacházela tak krutě potrestaná Atlantida.

Zdroj: msnbc.com

Comments are closed.