Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Open space škodí mozku, pestré prostředí prospívá

Kancelářská práce neprospívá mozku a může snižovat naši produktivitu, tvrdí vědci. Výzkum zjistil, že shon moderní kanceláře může vést k 32% poklesu pracovní pohody a snižuje produktivitu o 15%.

Podle vědců kanceláře typu „open space“ zapříčiňují nežádoucí aktivity v mozku, které mohou zaměstnanci překážet při plnění pracovních úkolů. Open space byly poprvé uvedeny roku 1950 a rychle se z nich stal populární způsob organizace kancelářských prostor.

Sterilní prostředí úředních místností také zmenšuje zaměstnancům mozek, pokračují dále vědci. Argumenty a důkazy pro tato tvrzení budou představena v dokumentu „The secret life of buildings“, na britském televizním kanálu Channel 4.

Open space

Kanceláře typu open space snižují podle vědců výkonnost zaměstnanců, navíc neprospívají mozku. zdroj: Robert S. Donovan, Flickr

V ukázkách z dokumentu má moderátor a kritik moderní kancelářské architektury Tom Dyckhoff nasazenu speciální čepici, monitorující jeho mozkové vlny. Zatímco se Dyckhoff snažil pracovat v open space, měření odhalilo intenzivní výbuchy mozkových vln způsobujících rozptýlení.

Neurolog Jack Lewis po provedení testu řekl: „Open space byly navrženy s myšlenkou umožnit lidem volný pohyb a pracovat za podpory kreativního myšlení, které by vedlo k lepšímu řešení problémů. Jenomže v tomto úkolu open space architektura zklamala. Pokud se zaměstnanec snaží soustředit na práci a v zádech mu zvoní kolegův telefon, veškeré pokusy o soustředění jsou rázem pryč. Ruch v open space nás rozptýlí přinejmenším podvědomě, i když si toho nejsme vědomi.“

Ti šéfové, kteří zakazují zaměstnancům osobní dekorace na stěnách nebo stolech rovněž svým podřízeným neprospívají. Psycholog Craig Knight z Exeterské univerzity tvrdí, že umožnění takovéto personalizace osobního prostoru prospívá pracovnímu výkonu v kanceláři. „Společnosti chtějí svým zaměstnancům poskytnout volný prostor pro práci, ve kterém nebudou vystaveni zbytečnému rozptylování. Z našich výzkumů ale vyplývá, že zaměstnanci lépe pracují v prostorech zkrášlených obrázky a rostlinami. Pokud nadřízení povolí v kancelářích personalizaci pracovního prostoru, může to vést k růstu pracovní pohody o 32 % a produktivity o 15 %.“ tvrdí Knight.

„To proto, že zaměstnanci lépe přijmou své pracovní prostředí, cítí se pohodlněji a díky tomu roste jejich soustředěnost na úkol.“ dodává Knight.

Profesor Fred Gage z laboratoře genetiky na Salk Institute v kalifornském San Diegu zase prováděl výzkum na základě porovnání mozku myší chovaných v holých, čistých klecích s těmi, které žily ve více stimulujícím prostředí. „V období jednoho měsíce jsme byli svědky zvětšení objemu mozku o 15 % u myší žijících v pestřejším prostředí. Oblast nárůstu mozkové hmoty obsahovala velké množství cév, díky kterým se mohly rodit nové neurony. Pokud lze tento výzkum vztáhnout i na člověka, pak stimulujícím prostředím můžeme optimalizovat svůj výkon i schopnosti.“ uzavírá Gage.

Zdroj: The Daily Telegraph

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.