Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Římský Pantheon byl možná postaven jako obří sluneční hodiny

Chrám byl postaven tak, aby vstupujícího císaře doslova zalilo sluneční světlo.

Obrovský otvor veliký přibližně 9,1 m zabudovaný do kupole římského Pantheonu mátl mysl lidí po celá staletí. Nyní historici přišli s fascinujícím vysvětlením jeho funkce – otvor byl zamýšlen jako součást obřích slunečních hodin, sloužících k osvětlení císaře, když vstupoval do budovy při významných příležitostech.

Pantheon

Pantheon, zdroj: stock.xchng

„Oko“ na vrcholu kupole představuje jediný zdroj přirozeného světla v 2000 let staré stavbě, zároveň však umožňuje vstup dešťovým kapkám, pro které jsou určeny malé otvory v podlaze, sloužící jako kanalizace. Odborníci zjistili, že díra umožňuje jedinému paprsku slunečního světla osvětlovat celý interiér v průběhu březnové a zářijové rovnodennosti, stejně jako 21. března, údajnému dni založení Říma. Císař se tak mohl doslova vykoupat ve sluneční záři, když vstupoval do těchto prostor.

Profesor Giulio Magli z milánské polytechniky k tomu řekl: „Úloha Pantheonu zůstává sporná a jeho funkce je předmětem dohadů, ale věříme, že slunce mělo v budově významnou úlohu. Připravili jsme naše závěry na základě studia jiných římských památek ve městě, včetně Neronova Zlatého domu, který měl podobně klenutou střechu.“

Pantheon oko

"Oko" Pantheonu, zdroj: stock.xchng

„Slunce a čas byly ve starověkém římském období architektonicky propojeny a budovy sloužily jako jakýsi jejich styčný bod. Zalití císaře sluneční září mu dávalo dramatický význam, povyšovalo ho až na úroveň boha.“ Profesor dodává, že jejich výzkum také ukázal, že Pantheon byl silně propojen s ročním slunečním cyklem a jednu z jeho hlavních funkcí představovalo spojení Slunce s mocí Říma a posílení ideje císařova božského práva vládnout.

Pantheon paprsek

Sluneční paprsek v Pantheonu, zdroj: stock.xchng

V průběhu šerých zimních měsíců osvětluje sluneční paprsek pouze klenutí kupole stavby. Při dni rovnodennosti v pravé poledne již paprsek dosáhne až na zem a 21. dubna plně osvětlí vchod do budovy.

Detail osvětlení

Detailní pohled na místo dopadu slunečního paprsku, zdroj: stock.xchng

Stavba Pantheonu byla zahájena roku 27 n.l. Agrippou, zetěm a nejbližším rádcem císaře Augusta. Agrippovo jméno mohou dodnes návštěvníci vidět nad vchodem. Stavbu však dokončil až o sto let později, roku 128 n.l. císař Hadrián.

Zdroj: Daily Mail

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.