Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Výlet do kostela

Na základní škole jsme si v rámci výtvarné výchovy udělali výlet do jednoho většího kostela v našem okresním městě. Asi většinu takových výletů provází různé „nepokoje“, které způsobují, že doprovázející učitelky-hlídačky málokdy stíhají uhlídat celou tlupu. Nevím jak dnes, ale tehdy se asi ještě zodpovědnost za jednotlivé děti tak nebrala a proto se nám s kamarádem podařilo snadno odpojit od skupiny a jít na místo zkratkou.

Zkratku tvořily dlouhé schody, začínající v jedné z ulic města a pokračující přes kopec až do vnitřku kostela. Celkem dlouhé schody, zakryté nově rekonstruovanou střechou, z navlhlých zdí bylo kromě chladu ještě i cítit vápno. Schod míjel schod a můj kamarád postupně přestával stačit. Nakonec zůstal daleko za mnou a protože na schodech nikdo kromě nás nebyl, pokřikoval jsem na něj tam dolů ať sebou pohne, že kvůli němu přijdeme pozdě a bude průšvih.

Nakonec se mi podařilo dojít až ke vstupním dveřím, a i tam se mi zdálo, že ještě slyším hekání kamaráda. Se smíchem jsem otevřel dveře a v nich málem vrazil do místního faráře. Bylo to docela leknutí, takže jsem zamumlal jakousi omluvu a myslel na svoje vyřvávání. Farář se naštěstí jen usmál, kývnul na mě a k ústům si přiložil ukazováček, na znamení ticha. Pak na mě ještě jednou s úsměvem kývnul a tiše odešel po schodech dolů.

Po chvíli se konečně dovlekl celý upocený kamarád a já se ho zeptal, jestli mu ten farář také přikázal ticho. Nechápavě se na mě podíval a odvětil, že nikoho na schodech nepotkal. Vyvalili jsme na sebe oči a podívali se dolů ke schodům – nikde nikdo! Uff, pravděpodobně vyšel ven některými z bočních dveří.

Na dohled od nás už dorazil i zbytek naší skupiny, ve které učitelka zoufale hledala jednoho dalšího spolužáka. Při jeho hledání došlo na hovor i s dalším z tamnějších farářů. Napadlo mě se ho zeptat, jestli má celou tuto budovu na starosti sám. Farář odpověděl že ano, nikdo další už zde není.

Toho dne dva lidé našli, co ztratili – učitelka svého žáka a já kousek vychování.

Zdroj: Mirek

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.