Z-záhady

Ze světa záhad a vědy

Magnetické pole nám znemožní lhaní

Pokud se skupina estonských vědců nemýlí, brzy nám uměle vyvolané magnetické interference v mozku znemožní lhaní.

Dle jejich výzkumu působení magnetického pole na levou nebo pravou mozkovou hemisféru (dorzolaterální část prefrontální kůry), může způsobit, že buď začneme lhát, nebo mluvit pravdu. Zatímco když magnetické pole působilo na kteroukoliv jinou část mozku, zůstala vůle pokusných subjektů lhát svobodná.

„Nezávislá volba lhát nebo mluvit pravdu může být ovlivněna mozkovou stimulací.“ tvrdí výzkumníci Inga Karton a Talis Bachmann ve svém článku otištěném vědeckým žurnálem „Behavioural Brain Research“.

Působení magnetického pole může ovlivnit náš mozek. foto: CarbonNYC, Flickr

Působení magnetického pole může ovlivnit náš mozek. foto: CarbonNYC, Flickr

V rámci experimentu provedeného vědci dostalo 16 dobrovolníků různobarevné disky a později byli vystaveni magnetické stimulaci. Polovina z nich stimulaci pravé poloviny mozku, druhá levé.

Respondenti z obou skupin následně měli možnost buď lhát, nebo nelhat o barvě svého disku. Bylo pozoruhodné, že ti lidé, kteří měli magneticky stimulovanou levou polovinu mozku, lhali mnohem více, než ti z druhé skupiny.

Minulý rok rovněž vědci zjistili, že působení magnetismu na lidský mozek může narušit náš vnitřní „morální kompas“. Ta část mozku, která leží v oblasti přímo za pravým uchem, se stává aktivní, když přemýšlíme o špatných a dobrých skutcích jiných lidí.

Při nedávném experimentu využili vědci silných magnetů k působení na tuto část mozku a lidé se stali přechodně méně morálními. Studie tak potvrdila, že naše vnímání toho, co je dobré a co špatné, se zakládá nejen na výchově, náboženství a filosofii, ale také na biologii našich mozků.

Vedoucí studie doktorka Liane Lee Young, k tomu řekla: „Lidé si obvykle myslí, že vnímání morálky je záležitostí vyšších vrstev vědomí. Schopnost využít působení magnetického pole na určité části mozku k úspěšné změně morálního úsudku pak může doopravdy ohromit.“

Tzv. „morální kompas“ se nachází v části mozku nazývané pravá temporoparietální junkce (TPJ), neboli blízko povrchu mozku, přímo za pravým uchem.

Felix Gaeta

Mr. "Mravní kompas", zdroj: propagační materiály seriálu BSG, Sci Fi Channel

Výzkumníci MIT zase využili neinvazivní techniky zvané transkraniální magnetická stimulace k narušení chodu části mozku. Tato technika využívá generovaného magnetického pole k působení na malou část lebky, což vytváří slabý elektrický náboj v mozku. Tento náboj interferuje s blízkými mozkovými buňkami a brání jim tak pracovat obvyklým způsobem.

V prvním experimentu bylo 12 dobrovolníků 25 minut vystaveno magnetickému poli, a následně museli řešit sérii scénářů založených na nutnosti morálního rozhodování. Během každého z celkem 192 předložených scénářů dobrovolníci posuzovali chování literárního hrdiny, ve škále od 1 – „Naprosto nepřípustné“ až po 7 – „Naprosto přípustné“.

V druhém experimentu vystavili výzkumníci univerzity své brigádníky působení magnetického pole na celou hlavu a tentokrát během zodpovídání již zmiňovaných morálních otázek.

V obou případech se ukázalo, že magnetické pole učinilo dobrovolníky méně morálními. Jeden ze scénářů například popisoval muže, který poslal svou přítelkyni na most, ačkoliv věděl, že je to nebezpečné. Dívka přežila bez zranění.

Za normálních okolností většina z dobrovolníků považovala takové jednání za neakceptovatelné. Avšak při působení magnetického pole začali lidé mít tendenci nevidět v takovém činu nic špatného. Zhodnotili čin bezstarostného partnera čistě z hlediska, že dívka nakonec přežila.

Zdroj: Daily Mail

 

Leave a Response

Please note: comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.